نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل آلمان سی پنل - cPanel

نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 5 گیگابایت

5 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
4 عدد تعداد اکانت
5 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
دارد دی ان اس اختصاصی
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
100 درصد آپتایم
cPanel کنترل پنل
24 ساعته و فعال پشتیبانی
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 10 گیگابایت

10 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
6 عدد تعداد اکانت
10 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
دارد دی ان اس اختصاصی
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
100 درصد آپتایم
cPanel کنترل پنل
24 ساعته و فعال پشتیبانی
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 15 گیگابایت

15 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
8 عدد تعداد اکانت
15 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
دارد دی ان اس اختصاصی
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
100 درصد آپتایم
cPanel کنترل پنل
24 ساعته و فعال پشتیبانی
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 20 گیگابایت

20 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
10 عدد تعداد اکانت
20 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
دارد دی ان اس اختصاصی
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
100 درصد آپتایم
cPanel کنترل پنل
24 ساعته و فعال پشتیبانی
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 30 گیگابایت

30 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
12 عدد تعداد اکانت
30 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
دارد دی ان اس اختصاصی
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
100 درصد آپتایم
cPanel کنترل پنل
24 ساعته و فعال پشتیبانی
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 40 گیگابایت

40 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
14 عدد تعداد اکانت
40 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
دارد دی ان اس اختصاصی
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
100 درصد آپتایم
cPanel کنترل پنل
24 ساعته و فعال پشتیبانی
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 50 گیگابایت

50 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
18 عدد تعداد اکانت
50 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
دارد دی ان اس اختصاصی
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
100 درصد آپتایم
cPanel کنترل پنل
24 ساعته و فعال پشتیبانی
تحویل فوری و بصورت آنلاین !