سرور مجازی (SSD) ایران - VPS

سرور مجازی ایران رم 2 گیگابایت

رم 2GB
پردازنده 4Core – 2GHz
فضا 35GB SSD Pro
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود (مصرف میزبانی سایت)
دیتاسنتر آسیاتک
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری
استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد.
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن مجاز

سرور مجازی ایران رم 3 گیگابایت

رم 3GB
پردازنده 4Core – 3GHz
فضا 45GB SSD Pro
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود (مصرف میزبانی سایت)
دیتاسنتر آسیاتک
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری
استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد.
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن مجاز

سرور مجازی ایران رم 4 گیگابایت

رم 4GB
پردازنده 4Core – 4GHz
فضا 60GB SSD Pro
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود (مصرف میزبانی سایت)
دیتاسنتر آسیاتک
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری
استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد.
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن مجاز

سرور مجازی ایران رم 6 گیگابایت

رم 6GB
پردازنده 6Core – 6GHz
فضا 75GB SSD Pro
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود (مصرف میزبانی سایت)
دیتاسنتر آسیاتک
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری
استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد.
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن مجاز

سرور مجازی ایران رم 8 گیگابایت

رم 8GB
پردازنده 8Core – 8GHz
فضا 90GB SSD Pro
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود (مصرف میزبانی سایت)
دیتاسنتر آسیاتک
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری
استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد.
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن مجاز

سرور مجازی ایران رم 16 گیگابایت

رم 16GB
پردازنده 16Core – 16GHz
فضا 200GB SSD Pro
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود (مصرف میزبانی سایت)
دیتاسنتر آسیاتک
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری
استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد.
فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن مجاز