هاست دانلود آلمان سی پنل - cPanel

هاست دانلود آلمان 2 گیگابایت

2 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
1 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
cPanel کنترل پنل
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود آلمان 5 گیگابایت

5 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
2 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
cPanel کنترل پنل
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود آلمان 10 گیگابایت

10 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
3 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
cPanel کنترل پنل
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود آلمان 15 گیگابایت

15 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
4 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
cPanel کنترل پنل
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود آلمان 20 گیگابایت

20 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
5 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
cPanel کنترل پنل
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود 30 گیگابایت

30 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
6 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
cPanel کنترل پنل
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود 50 گیگابایت

50 گیگابایت
فضا
نامحدود پهنای باند
7 عدد تعداد ساخت دیتابیس
نامحدود بقیه امکانات
بالا سرعت و امنیت
به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
cPanel کنترل پنل
تحویل فوری و بصورت آنلاین !