سرور بیگ بلو باتن (NVME) ایران - BigBlueButton

سرور بیگ بلو باتن (NVME) ایران رم 6 گیگ

رم 6GB
پردازنده 6Core – 6000MHz
فضا 60GB NVME
ظرفیت تقریبی 50 آنلاین
هارد NVMe سرعت 20 برابر بالاتر از SSD های معمولی
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر افرانت/ آسیاتک/ پارس آنلاین
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور بیگ بلو باتن (NVME) ایران رم 8 گیگ

رم 8GB
پردازنده 8Core – 8000MHz
فضا 100GB NVME
ظرفیت تقریبی 70 آنلاین
هارد NVMe سرعت 20 برابر بالاتر از SSD های معمولی
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر افرانت/ آسیاتک/ پارس آنلاین
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور بیگ بلو باتن (NVME) ایران رم 12 گیگ

رم 12GB
پردازنده 12Core – 12000MHz
فضا 150GB NVME
ظرفیت تقریبی 90 آنلاین
هارد NVMe سرعت 20 برابر بالاتر از SSD های معمولی
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر افرانت/ آسیاتک/ پارس آنلاین
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور بیگ بلو باتن (NVME) ایران رم 16 گیگ

رم 16GB
پردازنده 16Core – 16000MHz
فضا 200GB NVME
ظرفیت تقریبی 150 آنلاین
هارد NVMe سرعت 20 برابر بالاتر از SSD های معمولی
پورت 1Gb
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر افرانت/ آسیاتک/ پارس آنلاین
کشور ایران
پشتیبانی 24 ساعته دارد
تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری