ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
105,600 تومان
1 سال
105,600 تومان
1 سال
105,600 تومان
1 سال
.net
133,200 تومان
1 سال
133,200 تومان
1 سال
133,200 تومان
1 سال
.org
135,500 تومان
1 سال
135,500 تومان
1 سال
135,500 تومان
1 سال
.info
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
.ir
3,800 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.in
86,400 تومان
1 سال
86,400 تومان
1 سال
86,400 تومان
1 سال
.gdn
131,900 تومان
1 سال
131,900 تومان
1 سال
131,900 تومان
1 سال
.xyz
116,401 تومان
1 سال
116,401 تومان
1 سال
116,401 تومان
1 سال
.today
226,801 تومان
1 سال
226,801 تومان
1 سال
226,801 تومان
1 سال
.agency
226,801 تومان
1 سال
226,801 تومان
1 سال
226,801 تومان
1 سال
.services
346,800 تومان
1 سال
346,800 تومان
1 سال
346,800 تومان
1 سال
.properties
346,800 تومان
1 سال
346,800 تومان
1 سال
346,800 تومان
1 سال
.finance
562,800 تومان
1 سال
562,800 تومان
1 سال
562,800 تومان
1 سال
.loans
1,126,800 تومان
1 سال
1,126,800 تومان
1 سال
1,126,800 تومان
1 سال
.pro

سال
N/A
N/A
.asia
140,400 تومان
1 سال
140,400 تومان
1 سال
140,400 تومان
1 سال
.club
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.team
346,800 تومان
1 سال
346,800 تومان
1 سال
346,800 تومان
1 سال
.ma

سال
N/A
N/A
.biz
151,800 تومان
1 سال
151,800 تومان
1 سال
151,800 تومان
1 سال
.eu
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.co
338,400 تومان
1 سال
338,400 تومان
1 سال
338,400 تومان
1 سال
.tv
308,400 تومان
1 سال
308,400 تومان
1 سال
308,400 تومان
1 سال
.band
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.co.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.org.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.ac.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.gov.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.id.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.sch.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.name
122,300 تومان
1 سال
122,300 تومان
1 سال
122,300 تومان
1 سال
.website
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.me
158,400 تومان
1 سال
158,400 تومان
1 سال
158,400 تومان
1 سال
.shop
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.one
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.vip
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.top
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده

Powered by WHMCompleteSolution