دسته بندی ها

هاست استاندارد آلمان سی پنل - cPanel هاست استاندارد فرانسه سی پنل - cPanel هاست استاندارد ایران سی پنل - cPanel هاست استاندارد ایران دایرکت ادمین - DirectAdmin هاست دانلود آلمان سی پنل - cPanel هاست دانلود ایران دایرکت ادمین - DirectAdmin نمایندگی هاست استاندارد آلمان سی پنل - cPanel نمایندگی هاست ابری ایران سی پنل - cPanel نمایندگی هاست ابری ایران دایرکت ادمین - DirectAdmin نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل آلمان سی پنل - cPanel سرور مجازی (SSD) ایران - VPS سرور مجازی (Raid10) ایران - VPS سرور مجازی (NVME) ایران - VPS سرور نیمه اختصاصی (NVME) ایران - VDS سرور مجازی پورت 10 گیگ (NVME) ایران - VPS کلود سرور (آلمان / فنلاند / آمریکا) سرور مجازی هتزنر آلمان - VPS سرور مجازی (NVME) هتزنر آلمان - VPS سرور مجازی هتزنر فنلاند - VPS سرور مجازی (NVME) هتزنر فنلاند - VPS سرور مجازی OVH فرانسه - VPS سرور مجازی (NVME) OVH فرانسه - VPS سرور مجازی OVH کانادا - VPS سرور مجازی (NVME) OVH کانادا - VPS سرور مجازی دانلود - VPS سرور بیگ بلو باتن (NVME) ایران - BigBlueButton نمایندگی دامنه بین المللی - Domain Reseller سایر خدمات - Other Services پشتیبانی سایت

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
707,800 تومان
1 سال
707,800 تومان
1 سال
707,800 تومان
1 سال
.net
867,500 تومان
1 سال
867,500 تومان
1 سال
867,500 تومان
1 سال
.org
784,200 تومان
1 سال
784,200 تومان
1 سال
784,200 تومان
1 سال
.info
1,158,900 تومان
1 سال
1,158,900 تومان
1 سال
1,158,900 تومان
1 سال
.ir
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.in
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
.xyz
784,200 تومان
1 سال
784,200 تومان
1 سال
784,200 تومان
1 سال
.today
1,533,700 تومان
1 سال
1,533,700 تومان
1 سال
1,533,700 تومان
1 سال
.agency
1,533,700 تومان
1 سال
1,533,700 تومان
1 سال
1,533,700 تومان
1 سال
.services
2,012,600 تومان
1 سال
2,012,600 تومان
1 سال
2,012,600 تومان
1 سال
.properties
2,012,600 تومان
1 سال
2,012,600 تومان
1 سال
2,012,600 تومان
1 سال
.asia
818,900 تومان
1 سال
818,900 تومان
1 سال
818,900 تومان
1 سال
.club
1,256,100 تومان
1 سال
1,256,100 تومان
1 سال
1,256,100 تومان
1 سال
.team
2,088,900 تومان
1 سال
2,088,900 تومان
1 سال
2,088,900 تومان
1 سال
.ma
N/A
0 تومان
2 سال
0 تومان
2 سال
.biz
1,041,000 تومان
1 سال
1,041,000 تومان
1 سال
1,041,000 تومان
1 سال
.eu
700,900 تومان
1 سال
700,900 تومان
1 سال
700,900 تومان
1 سال
.co
2,102,800 تومان
1 سال
2,102,800 تومان
1 سال
2,102,800 تومان
1 سال
.tv
2,435,900 تومان
1 سال
2,435,900 تومان
1 سال
2,435,900 تومان
1 سال
.band
1,464,300 تومان
1 سال
1,464,300 تومان
1 سال
1,464,300 تومان
1 سال
.co.ir
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.net.ir
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.org.ir
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.ac.ir
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.gov.ir
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.id.ir
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.sch.ir
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
29,500 تومان
1 سال
.name
707,800 تومان
1 سال
707,800 تومان
1 سال
707,800 تومان
1 سال
.website
1,394,900 تومان
1 سال
1,394,900 تومان
1 سال
1,394,900 تومان
1 سال
.me
1,027,100 تومان
1 سال
1,027,100 تومان
1 سال
1,027,100 تومان
1 سال
.shop
2,088,900 تومان
1 سال
2,088,900 تومان
1 سال
2,088,900 تومان
1 سال
.top
388,600 تومان
1 سال
388,600 تومان
1 سال
388,600 تومان
1 سال
.us
541,300 تومان
1 سال
541,300 تومان
1 سال
541,300 تومان
1 سال
.ae
2,900,000 تومان
1 سال
2,900,000 تومان
1 سال
2,900,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.