پشتیبانی سایت

پکیج اول
 • یکسال مدت زمان
 • اکانت در پرتال مشتریان
 • رفع مشکلات احتمالی
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • بروز رسانی نسخه نرم افزاری وب سایت
 • تعریف ایمیل های جدید
 • رفع مشکلات ساسپندی
 • پشتیبانی تیکت
 • پشتیبانی امنیتی
 • مشاوره بهبود وضعیت سایت
 • پشتیبانی محتوایی
 • سئو و بهینه سازی پایه
پکیج دوم
 • یکسال مدت زمان
 • اکانت در پرتال مشتریان
 • رفع مشکلات احتمالی
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • بروز رسانی نسخه نرم افزاری وب سایت
 • تعریف ایمیل های جدید
 • رفع مشکلات ساسپندی
 • پشتیبانی تیکت
 • پشتیبانی امنیتی
 • مشاوره بهبود وضعیت سایت
 • پشتیبانی محتوایی
 • سئو و بهینه سازی پایه
پکیج سوم
 • یکسال مدت زمان
 • اکانت در پرتال مشتریان
 • رفع مشکلات احتمالی
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • بروز رسانی نسخه نرم افزاری وب سایت
 • تعریف ایمیل های جدید
 • رفع مشکلات ساسپندی
 • پشتیبانی تیکت
 • پشتیبانی امنیتی
 • مشاوره بهبود وضعیت سایت
 • پشتیبانی محتوایی
 • سئو و بهینه سازی پایه