🔍 ارزان ثبت کنید !

🎁 تخفیفات دامنه های بین المللی از چند میلیون تومان تا چند صد و چند هزار تومان !

✅ شروع قیمت ها از ۳,۵۰۰ تومان سالیانه !

⚠️ ثبت آنی دامنه های شما با مالکیت ۱۰۰%
⚠️ دامنه های بین المللی شامل کنترل پنل اختصاصی می شوند .

🌐 ثبت .gdn فقط ۳,۵۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .xyz فقط ۴,۵۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .agency فقط ۵,۶۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .services فقط ۵,۶۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .properties فقط ۱۴,۳۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .finance فقط ۲۸,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .loans فقط ۲۸,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .in فقط ۲۹,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .shop فقط ۳۴,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .com فقط ۳۶,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .net فقط ۴۲,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .org فقط ۴۶,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .one فقط ۸۶,۵۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .vip فقط ۱۰۸,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 ثبت .movie فقط ۱۴۲,۰۰۰ تومان / سالیانه
🌐 و ...

🔍 برای جستجو دامنه مورد نظر خود به لینک زیر مراجعه کنید :
https://cp.iranwebsv.net/domainchecker.php

✅ از ایران وب سرور با اطمینان خرید کنید !


۱۳۹۶/۰۷/۱۲

« بازگشت