هاست اختصاصی ایران سی پنل - cPanel

هاست اختصاصی ایران - 15GB

حجم هاست 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده 4Core – 2GHz
پورت شبکه 10Gb
نوع هاست اختصاصی
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن ایران آسیاتک
دسترسی Admin/Root دارد
دسترسی SSH دارد
آی پی اختصاصی دارد
نیم سرور اختصاصی دارد
تحویل بین 4 الی 12 ساعت کاری

هاست اختصاصی ایران - 25GB

حجم هاست 25 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
میزان رم 3 گیگابایت
پردازنده 4Core – 3GHz
پورت شبکه 10Gb
نوع هاست اختصاصی
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن ایران آسیاتک
دسترسی Admin/Root دارد
دسترسی SSH دارد
آی پی اختصاصی دارد
نیم سرور اختصاصی دارد
تحویل بین 4 الی 12 ساعت کاری

هاست اختصاصی ایران - 40GB

حجم هاست 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده 4Core – 4GHz
پورت شبکه 10Gb
نوع هاست اختصاصی
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن ایران آسیاتک
دسترسی Admin/Root دارد
دسترسی SSH دارد
آی پی اختصاصی دارد
نیم سرور اختصاصی دارد
تحویل بین 4 الی 12 ساعت کاری

هاست اختصاصی ایران - 55GB

حجم هاست 55 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده 6Core – 6GHz
پورت شبکه 10Gb
نوع هاست اختصاصی
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن ایران آسیاتک
دسترسی Admin/Root دارد
دسترسی SSH دارد
آی پی اختصاصی دارد
نیم سرور اختصاصی دارد
تحویل بین 4 الی 12 ساعت کاری

هاست اختصاصی ایران - 70GB

حجم هاست 70 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده 8Core – 8GHz
پورت شبکه 10Gb
نوع هاست اختصاصی
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن ایران آسیاتک
دسترسی Admin/Root دارد
دسترسی SSH دارد
آی پی اختصاصی دارد
نیم سرور اختصاصی دارد
تحویل بین 4 الی 12 ساعت کاری

هاست اختصاصی ایران - 130GB

حجم هاست 130 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
میزان رم 12 گیگابایت
پردازنده 12Core – 12GHz
پورت شبکه 10Gb
نوع هاست اختصاصی
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن ایران آسیاتک
دسترسی Admin/Root دارد
دسترسی SSH دارد
آی پی اختصاصی دارد
نیم سرور اختصاصی دارد
تحویل بین 4 الی 12 ساعت کاری

هاست اختصاصی ایران - 180GB

حجم هاست 180 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
میزان رم 16 گیگابایت
پردازنده 16Core – 16GHz
پورت شبکه 10Gb
نوع هاست اختصاصی
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن ایران آسیاتک
دسترسی Admin/Root دارد
دسترسی SSH دارد
آی پی اختصاصی دارد
نیم سرور اختصاصی دارد
تحویل بین 4 الی 12 ساعت کاری

Powered by WHMCompleteSolution