کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست دانلود 2000 مگابایت - فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ساخت دیتابیس : 1 عدد
بقیه امکانات : نامحدود
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
کنترل پنل : cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود 5000 مگابایت - فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ساخت دیتابیس : 2 عدد
بقیه امکانات : نامحدود
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
کنترل پنل : cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود 10000 مگابایت - فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ساخت دیتابیس : 3 عدد
بقیه امکانات : نامحدود
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
کنترل پنل : cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود 15000 مگابایت - فضا : 15000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ساخت دیتابیس : 4 عدد
بقیه امکانات : نامحدود
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
کنترل پنل : cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود 20000 مگابایت - فضا : 20000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ساخت دیتابیس : 5 عدد
بقیه امکانات : نامحدود
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
کنترل پنل : cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود 30000 مگابایت - فضا : 30000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ساخت دیتابیس : 6 عدد
بقیه امکانات : نامحدود
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
کنترل پنل : cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دانلود 50000 مگابایت - فضا : 50000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ساخت دیتابیس : 7 عدد
بقیه امکانات : نامحدود
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
کنترل پنل : cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.205.141.4) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution