سرور مجازی (SSD) هتزنر آلمان - VPS

سرور مجازی (SSD) آلمان رم 1 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 1 گیگابایت
  رم
 • 25 گیگابایت میزان فضا
 • 2Core – 2GHz میزان سی پی یو
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 10 گیگابایت هارد (SSD) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی (SSD) آلمان رم 2 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 2 گیگابایت
  رم
 • 35 گیگابایت میزان فضا
 • 4Core – 2GHz میزان سی پی یو
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 10 گیگابایت هارد (SSD) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی (SSD) آلمان رم 3 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 3 گیگابایت
  رم
 • 45 گیگابایت میزان فضا
 • 4Core – 3GHz میزان سی پی یو
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 10 گیگابایت هارد (SSD) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی (SSD) آلمان رم 4 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 4 گیگابایت
  رم
 • 65 گیگابایت میزان فضا
 • 4Core – 4GHz میزان سی پی یو
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 10 گیگابایت هارد (SSD) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی (SSD) آلمان رم 6 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 6 گیگابایت
  رم
 • 80 گیگابایت میزان فضا
 • 6Core – 5GHz میزان سی پی یو
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 10 گیگابایت هارد (SSD) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی (SSD) آلمان رم 8 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 8 گیگابایت
  رم
 • 100 گیگابایت میزان فضا
 • 6Core – 6GHz میزان سی پی یو
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 10 گیگابایت هارد (SSD) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی (SSD) آلمان رم 16 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 16 گیگابایت
  رم
 • 200 گیگابایت میزان فضا
 • 8Core – 8GHz میزان سی پی یو
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 10 گیگابایت هارد (SSD) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته

Powered by WHMCompleteSolution