هاست دانلود ایران دایرکت ادمین - DirectAdmin

هاست دانلود ایران 15 گیگابایت

پشتیبانی از اسکریپت های آپلود سنتر
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 15 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود امکانات
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • SAS Enterprise هارد
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
هاست دانلود ایران 20 گیگابایت

پشتیبانی از اسکریپت های آپلود سنتر
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 20 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود امکانات
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • SAS Enterprise هارد
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
هاست دانلود ایران 30 گیگابایت

پشتیبانی از اسکریپت های آپلود سنتر
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 30 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود امکانات
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • SAS Enterprise هارد
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
هاست دانلود ایران 40 گیگابایت

پشتیبانی از اسکریپت های آپلود سنتر
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 40 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود امکانات
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • SAS Enterprise هارد
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
هاست دانلود ایران 50 گیگابایت

پشتیبانی از اسکریپت های آپلود سنتر
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 50 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود امکانات
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • SAS Enterprise هارد
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
هاست دانلود ایران 70 گیگابایت

پشتیبانی از اسکریپت های آپلود سنتر
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 70 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود امکانات
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • SAS Enterprise هارد
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
هاست دانلود ایران 100 گیگابایت

پشتیبانی از اسکریپت های آپلود سنتر
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 100 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود امکانات
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • SAS Enterprise هارد
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
هاست دانلود ایران 120 گیگابایت

پشتیبانی از اسکریپت های آپلود سنتر
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 120 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود امکانات
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • SAS Enterprise هارد
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی

Powered by WHMCompleteSolution