سرور مجازی OVH کانادا - VPS

سرور مجازی کانادا رم 1 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 1 گیگابایت
  رم
 • 30 گیگابایت میزان حجم
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی کانادا رم 4 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 4 گیگابایت
  رم
 • 100 گیگابایت میزان حجم
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی کانادا رم 6 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 6 گیگابایت رم
 • 150 گیگابایت میزان حجم
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • 250,000 ریال به صورت یکبار کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 120,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 110,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 110,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی کانادا رم 8 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 8 گیگابایت
  رم
 • 200 گیگابایت میزان حجم
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی کانادا رم 16 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 16 گیگابایت
  رم
 • 500 گیگابایت میزان حجم
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 10,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته