کارت خرید

سرور مجازی ایران - VPS

سرور مجازی ایران رم 1 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 1 GB DDR3
  مقدار رم
 • 2 Core – 2000 Mhz – Intel Xeon L5520 مقدار سی پی یو
 • 40 GB SATA مقدار هارد
 • 1 GB پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • افرانت دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 200,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 2 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 2 GB DDR3
  مقدار رم
 • 4 Core – 2000 Mhz – Intel Xeon L5520 مقدار سی پی یو
 • 60 GB SATA مقدار هارد
 • 1 GB پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • افرانت دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 200,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 3 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 3 GB DDR3
  مقدار رم
 • 4 Core – 2500 Mhz – Intel Xeon L5520 مقدار سی پی یو
 • 80 GB SATA مقدار هارد
 • 1 GB پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • افرانت دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 200,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 4 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 4 GB DDR3
  مقدار رم
 • 4 Core – 3000 Mhz – Intel Xeon L5520 مقدار سی پی یو
 • 100 GB SATA مقدار هارد
 • 1 GB پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • افرانت دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 200,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 6 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 6 GB DDR3
  مقدار رم
 • 6 Core – 3500 Mhz – Intel Xeon L5520 مقدار سی پی یو
 • 150 GB SATA مقدار هارد
 • 1 GB پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • افرانت دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 200,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 8 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 8 GB DDR3
  مقدار رم
 • 6 Core – 4000 Mhz – Intel Xeon L5520 مقدار سی پی یو
 • 200 GB SATA مقدار هارد
 • 1 GB پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • افرانت دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 200,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 12 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 12 GB DDR3
  مقدار رم
 • 8 Core – 4000 Mhz – Intel Xeon L5520 مقدار سی پی یو
 • 300 GB SATA مقدار هارد
 • 1 GB پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • افرانت دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 200,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 16 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 16 GB DDR3 مقدار رم
 • 12 Core – 4500 Mhz – Intel Xeon L5520 مقدار سی پی یو
 • 500 GB SATA مقدار هارد
 • 1 GB پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • افرانت دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 200,000 ریال هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 150,000 ریال هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته

Powered by WHMCompleteSolution