سرور مجازی (SSD) آسیاتک ایران - VPS

سرور مجازی ایران رم 1 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 1GB DDR3 ECC
  میزان رم
 • 2Core – 2GHz میزان سی پی یو
 • 20GB SSD Pro مقدار هارد
 • 10Gb پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • آسیاتک (برج میلاد) دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 10 گیگابایت SSD اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 2 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 2GB DDR3 ECC
  میزان رم
 • 4Core – 2GHz میزان سی پی یو
 • 35GB SSD Pro مقدار هارد
 • 10Gb پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • آسیاتک (برج میلاد) دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 10 گیگابایت SSD اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 3 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 3GB DDR3 ECC
  میزان رم
 • 4Core – 3GHz میزان سی پی یو
 • 45GB SSD Pro مقدار هارد
 • 10Gb پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • آسیاتک (برج میلاد) دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 10 گیگابایت SSD اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 4 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 4GB DDR3 ECC
  میزان رم
 • 4Core – 4GHz میزان سی پی یو
 • 60GB SSD Pro مقدار هارد
 • 10Gb پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • آسیاتک (برج میلاد) دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 10 گیگابایت SSD اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 6 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 6GB DDR3 ECC
  میزان رم
 • 6Core – 6GHz میزان سی پی یو
 • 75GB SSD Pro مقدار هارد
 • 10Gb پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • آسیاتک (برج میلاد) دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 10 گیگابایت SSD اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 8 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 8GB DDR3 ECC
  میزان رم
 • 8Core – 8GHz میزان سی پی یو
 • 90GB SSD Pro مقدار هارد
 • 10Gb پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • آسیاتک (برج میلاد) دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 10 گیگابایت SSD اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 12 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 12GB DDR3 ECC
  میزان رم
 • 12Core – 12GHz میزان سی پی یو
 • 150GB SSD Pro مقدار هارد
 • 10Gb پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • آسیاتک (برج میلاد) دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 10 گیگابایت SSD اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
سرور مجازی ایران رم 16 گیگابایت

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

 • 16GB DDR3 ECC
  میزان رم
 • 16Core – 16GHz میزان سی پی یو
 • 200GB SSD Pro مقدار هارد
 • 10Gb پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • آسیاتک (برج میلاد) دیتاسنتر
 • دارد قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر
 • دلخواه (لینوکس / ویندوز) سیستم عامل
 • به صورت رایگان کانفیگ ویندوز
 • به صورت رایگان کانفیگ لینوکس
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 10 گیگابایت SSD اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر 1 گیگابایت رم اضافه
 • ماهیانه 20,000 تومان هر آی پی اضافه
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته

Powered by WHMCompleteSolution