نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل آلمان سی پنل - cPanel

نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 5 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 5 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد تعداد اکانت
 • 5 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • 100 درصد آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 10 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 10 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 عدد تعداد اکانت
 • 10 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • 100 درصد آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 15 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 15 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 عدد تعداد اکانت
 • 15 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • 100 درصد آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 20 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 20 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • 20 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • 100 درصد آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 30 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 30 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 12 عدد تعداد اکانت
 • 30 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • 100 درصد آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 40 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 40 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 14 عدد تعداد اکانت
 • 40 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • 100 درصد آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی
نمایندگی هاست دانلود و آپلود فایل 50 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 50 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 18 عدد تعداد اکانت
 • 50 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • 100 درصد آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • 24 ساعته و فعال پشتیبانی

Powered by WHMCompleteSolution