کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور مجازی آلمان رم 1 گیگابایت - رم : 1 گیگابایت
میزان حجم : 30 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر : دارد
سیستم عامل : دلخواه (لینوکس / ویندوز)
کانفیگ ویندوز : به صورت رایگان
کانفیگ لینوکس : 250,000 ریال به صورت یکبار
هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه : ماهیانه 120,000 ریال
هر 1 گیگابایت رم اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
هر آی پی اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
پشتیبانی 24 ساعته : دارد

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور مجازی آلمان رم 2 گیگابایت - رم : 2 گیگابایت
میزان حجم : 40 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر : دارد
سیستم عامل : دلخواه (لینوکس / ویندوز)
کانفیگ ویندوز : به صورت رایگان
کانفیگ لینوکس : 250,000 ریال به صورت یکبار
هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه : ماهیانه 120,000 ریال
هر 1 گیگابایت رم اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
هر آی پی اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
پشتیبانی 24 ساعته : دارد

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور مجازی آلمان رم 3 گیگابایت - رم : 3 گیگابایت
میزان حجم : 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر : دارد
سیستم عامل : دلخواه (لینوکس / ویندوز)
کانفیگ ویندوز : به صورت رایگان
کانفیگ لینوکس : 250,000 ریال به صورت یکبار
هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه : ماهیانه 120,000 ریال
هر 1 گیگابایت رم اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
هر آی پی اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
پشتیبانی 24 ساعته : دارد

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور مجازی آلمان رم 4 گیگابایت - رم : 4 گیگابایت
میزان حجم : 60 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر : دارد
سیستم عامل : دلخواه (لینوکس / ویندوز)
کانفیگ ویندوز : به صورت رایگان
کانفیگ لینوکس : 250,000 ریال به صورت یکبار
هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه : ماهیانه 120,000 ریال
هر 1 گیگابایت رم اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
هر آی پی اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
پشتیبانی 24 ساعته : دارد

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور مجازی آلمان رم 6 گیگابایت - رم : 6 گیگابایت
میزان حجم : 70 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر : دارد
سیستم عامل : دلخواه (لینوکس / ویندوز)
کانفیگ ویندوز : به صورت رایگان
کانفیگ لینوکس : 250,000 ریال به صورت یکبار
هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه : ماهیانه 120,000 ریال
هر 1 گیگابایت رم اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
هر آی پی اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
پشتیبانی 24 ساعته : دارد

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور مجازی آلمان رم 8 گیگابایت - رم : 8 گیگابایت
میزان حجم : 80 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر : دارد
سیستم عامل : دلخواه (لینوکس / ویندوز)
کانفیگ ویندوز : به صورت رایگان
کانفیگ لینوکس : 250,000 ریال به صورت یکبار
هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه : ماهیانه 120,000 ریال
هر 1 گیگابایت رم اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
هر آی پی اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
پشتیبانی 24 ساعته : دارد

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

سرور مجازی آلمان رم 16 گیگابایت - رم : 16 گیگابایت
میزان حجم : 100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر : دارد
سیستم عامل : دلخواه (لینوکس / ویندوز)
کانفیگ ویندوز : به صورت رایگان
کانفیگ لینوکس : 250,000 ریال به صورت یکبار
هر 100 گیگابایت هارد (ساتا) اضافه : ماهیانه 120,000 ریال
هر 1 گیگابایت رم اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
هر آی پی اضافه : ماهیانه 110,000 ریال
پشتیبانی 24 ساعته : دارد

تحویل بین 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.205.141.4) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution