کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست دایرکت ادمین خارج 500 مگابایت - فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 30 گیگابایت (ماهیانه)
دامنه اضافه : 1 عدد
پارک دامنه : 2 عدد
هارد : SSD
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری : بصورت هفتگی منظم
انتقال رایگان سایت شما به صورت کامل
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
پشتیبانی از اسکریپت ها

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دایرکت ادمین خارج 1000 مگابایت - فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : 50 گیگابایت (ماهیانه)
دامنه اضافه : 2 عدد
پارک دامنه : 4 عدد
هارد : SSD
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری : بصورت هفتگی منظم
انتقال رایگان سایت شما به صورت کامل
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
پشتیبانی از اسکریپت ها

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دایرکت ادمین خارج 2000 مگابایت - فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت (ماهیانه)
دامنه اضافه : 3 عدد
پارک دامنه : 6 عدد
هارد : SSD
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری : بصورت هفتگی منظم
انتقال رایگان سایت شما به صورت کامل
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
پشتیبانی از اسکریپت ها

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دایرکت ادمین خارج 3000 مگابایت - فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : 100 گیگابایت (ماهیانه)
دامنه اضافه : 4 عدد
پارک دامنه : 8 عدد
هارد : SSD
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری : بصورت هفتگی منظم
انتقال رایگان سایت شما به صورت کامل
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
پشتیبانی از اسکریپت ها

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دایرکت ادمین خارج 4000 مگابایت - فضا : 4000 مگابایت
پهنای باند : 120 گیگابایت (ماهیانه)
دامنه اضافه : 5 عدد
پارک دامنه : 10 عدد
هارد : SSD
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری : بصورت هفتگی منظم
انتقال رایگان سایت شما به صورت کامل
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
پشتیبانی از اسکریپت ها

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

هاست دایرکت ادمین خارج 5000 مگابایت - فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : 150 گیگابایت (ماهیانه)
دامنه اضافه : 6 عدد
پارک دامنه : 12 عدد
هارد : SSD
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری : بصورت هفتگی منظم
انتقال رایگان سایت شما به صورت کامل
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
پشتیبانی از اسکریپت ها

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.5.230) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution